Başyazı

Değerli pazarcı arkadaşlarım,

Bu sayımızın ana konusu olan AB sürecinde pazarlarımızın durumu, AB standartlarına uyumu konusunda bizi bekleyen bir takım değişikliklerin olduğu artık kaçınılmaz bir gerçektir. Bir takım kamu kurum ve kuruluşlarının, uyum sürecinde yaptığı düzenlemeler, İstanbul Valiliğinin, tüm ilçe Belediyelere ve kuruluşumuza yolladığı yeni yazılarla kendini artık hissettirmekte olup, 2004 Aralık ayına kadar sokak aralarında kurulan Pazar yerlerinin, belli alanlara çekilmesi, boş alanlar yaratılarak Pazar yeri olarak düzenlenmesi çalışmalarının hızlandırılması talimatını içermektedir.

Yine Pazar yerleri ile ilgili, TSE’nin hazırlayıp belediyelere ve odamıza gönderdiği kapsamlı düzenlemeleri içeren taslak ve önerilerden oluşan, alanlarda kurulacak olan Pazar yerleri nasıl olmalı - hangi şartlarda hizmet vermeli şeklinde ki Pazar yeri ile ilgili düzenlemeler, çalışan işçilerden - servisine, tuvalet standartından yangın musluğuna, pazar yeri aydınlatmasından - çalışma saatlerine, tartı aletlerinden - Pazar yerlerinin çevre düzenlemesine kadar bir çok standartı kapsamaktadır.

Değerli Pazarcı arkadaşlarım, AB uyum sürecinde ülkemizde var olan bir çok yasada yapılan yeni düzenlemeler, edinilen bir takım siyasal haklar, sosyal yaşamı iyileştirmeye yönelik bir çok yasanın çıkması ve normal hayatımızda uygulama sürecine geçilmesi ile birlikte bizim de çalışma şartlarımızda, tüketicilerle ilişkilerimizde ve Pazar yerlerinin yapılandırılmasında yaşanacak bu yeniliklere, bu günden hazırlanmamız gerekliliğini ortaya koymakta olup, mesleğimizle ilgili konularda alınacak kararlar da söz sahibi olarak katkı sunmamız gerekmektedir.

Bu nedenle yerel yönetimler yasa taslağı hazırlanırken pazarcı esnafının temsilcisi olan odalarımızın yetkilerini arttıran ve mesleğimizle ilgili konularda bir karar alınırken belediyelerin alacağı kararlarda söz ve oy hakkına da sahip olabilmek için hazırladığımız taslağı yerel yönetimler yasa tasarısına konulmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Müdürlüğüne göndermiş bulunmaktayız.

Değerli pazarcı arkadaşlarım,önümüzde bizi bekleyen zor ve sancılı değişim sürecinde birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olacağını unutmamalıyız. Bir takım kişisel çıkar ve kişisel hesaplar içinde olanların ekmeğimize ve Pazar yerlerimize zarar vermelerine müsade etmemeliyiz.

Bu nedenle örgütlenmeli, bütünlüğümüzü koruyarak odamız faaliyet sınırlarında 35-40 bine yakın Pazar esnafıyla, aileleri ve akrabaları ile 150-200 bine yaklaşan bir kitle olduğumuzu, gücümüzü de bizden alışveriş yapan müşterilerimizden aldığımızın bilinciyle hareket etmeliyiz. Yaklaşan yerel seçimlere damgamızı vurarak Belediye Meclislerinde temsil edilme hakkını elde etmeliyiz.

Bundan böyle pazarlarımızı ilgilendiren her konuda, konunun muhataplarının bulunduğu yerlerde temsil hakkımızı elde etmeli ve masa başında hakkımızda alınan olumsuz kararlara müdahale edebilme şansını mutlaka yakalamalıyız. Bunun için yaklaşan yerel seçimlere çok ciddi bakmalıyız. Pazarcı arkadaşlarımız nerede ve hangi partiden aday olursa olsun sonuna kadar desteklemeliyiz.

Değerli arkadaşlarım,bu bir senelik dönemde olduğu gibi bundan sonra da, pazarlarımızla ilgili her türlü çalışma ve her türlü kararı alırken siz esnafımızla beraber ortak bir anlayışla almak kararlılığındayız. Bu nedenle Odamızda yeni kurduğumuz Konferans salonunda Esnaf Konseyi oluşturup düzenli ve periyodik toplantılar yaparak sorunlarımızı masaya yatırıp çözümlerini beraber üreterek Pazar yerlerimizi savunmada mesafe almayı hedeflemekteyiz. Esnaf konseyini oluşturma aşamasında yapacağımız çağrıyı en kısa zamanda sizlere duyurarak çalışmalarımıza başlayacağımızı belirtir, hepinize sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler dilerim.

Saygılarımla,

Mesut ŞENGÜN

1 Ağustos 2003 Cuma | 727 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 6.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler