Bağkur

4956 Sayılı BAĞ-KUR KANUNUNU ile yapılan temel düzenlemeler ile ilgili ana başlıkları ve tabloyu aşağıya çıkardık, detaylar için Oda merkezimizi arayabilirsiniz.

1- Bağ-kur sigortalılığının başlangıç ve bitişinde; yalnızca vergiden muaf olan esnaf ve sanatkarlarımızın esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte meslek odalarımızın kayıtlarının dikkate alınacağı ve bu kayıtlardan herhangi birinin tek başına yeterli sayılamayacağına esası getirilmiştir.

2- Süresinde ödenmeyen pirimler şu anda aylık %7 olarak uygulanmakta olan yüksek gecikme zammına son verilmiştir. Getirilen yeni düzenleme ile,primlerin ödenmeyen kısmına ilk ay %10 ilave yapılacak, takip eden aylarda ise Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanacaktır.

3- Yapılan diğer bir düzenleme birikmiş prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma başvuran sigortalıların borçları yeniden yapılandırılmıştır, süre 01.10.2003 tarihine kadar uzatılmıştır.

4- Yapılan önemli bir düzenleme de, Kanunun yürürlük tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapıldığı halde, 5 yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar ile 5 yıl ve daha fazla süre prim ödemeyenlerin sigortalılıklarının, müracaat tarihine kadar askıya alınmasıdır. 5 yıldan fazla prim borcu olanlar kuruma başvurmadıkları sürece kendileri hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

5- Bağ-kur sağlık yardımlarından yararlanabilmek için ilk defa sigortalı olanlar için 8 aylık prim ödeme şartı korunmakla birlikte yeniden sigortalı olanlar için ise bu süre 4 aya indirilmiştir.

6- Bugüne kadar çalıştığı halde Bağ-kura bildirimde bulunmamış emeklilerimiz için 3 aylık yeni bir süre tanınmakta, bunların çalıştıklarının kuruma beyan etmeleri halinde birikmiş gecikme zamlarının tamamı terkin edilmektedir

7- isteğe bağlı sigortalılar hakkında da önemli düzenlemeler yapılmıştır. 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre 4.10.2000 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olarak tescili yapılanlar ile zorunlu sigortalı iken daha sonra isteğe bağlı sigortalı olanlar, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları ve talep tarihinden itibaren 6 ay içinde pirim ve her türlü borçlarını ödemeleri kaydıyla sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanabilecektir.

8- Askerlik borçlanmasında önceki uygulamaya göre, borçlanma tutarı, talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmekte ve borçlanılan süre, 1 yıl sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeme şartı getirilmiş,1 yıllık bekleme süresi kaldırılmıştır.

 BAĞ-KUR’DAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Bağ-kurdan Emekli olabilmek için 3 koşul ( hizmet süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı ) birlikte öngörülmüştür. Koşullardan birinin eksik olması halinde yaşlılık aylığından yararlanma hakkı doğmayacaktır.

Kadın ise 60, Erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl prim ödeyen sigortalılara KISMİ YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANIR. Bağ-kur Emekli olabilmek için Bağ-Kur 'a yazılı talepte bulunup, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmalıdır.

Hayırlı işler Dileğiyle, Saygılar Sunuyorum...SMMM Mustafa ŞİMŞEK

1 Ağustos 2003 Cuma | 690 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 6.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler

Tüketicinin Korunması İle İlgili Çıkartılan Yeni Kanun, Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi
Tüketicinin Korunması İle İlgili Çıkartılan Yeni Kanun, Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

Tüketicinin Korunması İle İlgili Çıkartılan Yeni Kanun, Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi Üretilen malın tüketim aşamasına gelinceye kadar, hijyen, rekabet kurallarına açık ve sağlıkla tüketilmesi açısından, pazarcı esnafımızın da nihayetinde bir tüketici olduğunu unutmamaları tavsiyesiyle...yasayla belirtilen kurallara uyduklarını zaten on yıllardır ürdürdükleri gelenekleri devam ettirdiklerini bilerek, kamuoyuna deklare ettiğimiz temel kuralları bir kez daha hatırlatıyoruz.-Sokaklarda tezgah ve tente açarken halkın rahatsız edilmemesine azami ölçüde önem veriniz.-Malınızı boşalttıktan sonra araçlarınızı uygun yerlere park ediniz.-Fiyat etiketlerinizi görünebilir şekilde koyunuz.-Müşteri velinimettir" geleneksel konukseverliğimizi, iyi niyetli davranışlarınızı sergilemekten vazgeçmeyiniz.-Tezgahlarınızı acil durumlarda kaldırılacak şekilde düzenleyiniz, (yangın-deprem-hastalık v.s.) -"Müşteri her zaman haklıdır” dan hareketle, sattığınız malın değiştirilmesinde veya para iadesi talebinde bulunulduğunda, bu talepleri yerine getiriniz. -Çöplerinizi, tezgah toplandıktan sonra çöp poşetlerine koyunuz.Oda ve Odalar olarak esnaflarımıza;Ucuz-kaliteli ve günlük sebze-meyva satmalarını, Halkımızın şikayetlerini dikkate almalarını, Hijyen koşullarına büyük ölçüde dikkat etmelerini, Eksik tartan, bozuk mal veren, müşteriye iyi davranmayan arkadaşlarımızı uyarmalarını-uyarıyı dikkate almayan esnafları, odamıza bildirmelerini söylüyoruz.Müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın da bilinciyle;Her ne kadar satıcı durumdaysakta nihayetinde bizim de bir tüketici olduğumuzu, Kötü ve hileli ya da bozuk malı bir kez satabilceğimizi, bize geri dönüşünün ticaret hayatımızı dahi bitirebileceğini, Ucuz ve hijyenik malları güleryüzle satışımızla, kazancımızın (maddi-manevi) artacağını unutmayalım.Satıcılığımızın yanında tüketici konumumuzu da güçlendirme ve bilinçli birer tüketici olmanın, müşterilerimizi daha iyi anlamanın yegane yolu olduğunu her zaman hatırlayalım, hatta hayata geçirelim.Bu çerçeve etrafında halkımızdan da, görüş, öneri ve şikayetlerini Osmaniye Mahallesi Yeniyol Caddesi C.tesi pazarı girişi Bakırköy - İstanbul adresimize ve (0212) 466 27 89 nolu faxımıza yazılı olarak, (0212) 570 80 73 - 466 27 91 nolu telefonlarımıza sözlü olarak, yer-gün ve mümkünse satın alınan mal ve satıcının ismi ile beraber bildirmelerini rica ediyoruz.

Devamı