Bağkur

4956 Sayılı BAĞ-KUR KANUNUNU ile yapılan temel düzenlemeler ile ilgili ana başlıkları ve tabloyu aşağıya çıkardık, detaylar için Oda merkezimizi arayabilirsiniz.

1- Bağ-kur sigortalılığının başlangıç ve bitişinde; yalnızca vergiden muaf olan esnaf ve sanatkarlarımızın esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte meslek odalarımızın kayıtlarının dikkate alınacağı ve bu kayıtlardan herhangi birinin tek başına yeterli sayılamayacağına esası getirilmiştir.

2- Süresinde ödenmeyen pirimler şu anda aylık %7 olarak uygulanmakta olan yüksek gecikme zammına son verilmiştir. Getirilen yeni düzenleme ile,primlerin ödenmeyen kısmına ilk ay %10 ilave yapılacak, takip eden aylarda ise Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanacaktır.

3- Yapılan diğer bir düzenleme birikmiş prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma başvuran sigortalıların borçları yeniden yapılandırılmıştır, süre 01.10.2003 tarihine kadar uzatılmıştır.

4- Yapılan önemli bir düzenleme de, Kanunun yürürlük tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapıldığı halde, 5 yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar ile 5 yıl ve daha fazla süre prim ödemeyenlerin sigortalılıklarının, müracaat tarihine kadar askıya alınmasıdır. 5 yıldan fazla prim borcu olanlar kuruma başvurmadıkları sürece kendileri hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

5- Bağ-kur sağlık yardımlarından yararlanabilmek için ilk defa sigortalı olanlar için 8 aylık prim ödeme şartı korunmakla birlikte yeniden sigortalı olanlar için ise bu süre 4 aya indirilmiştir.

6- Bugüne kadar çalıştığı halde Bağ-kura bildirimde bulunmamış emeklilerimiz için 3 aylık yeni bir süre tanınmakta, bunların çalıştıklarının kuruma beyan etmeleri halinde birikmiş gecikme zamlarının tamamı terkin edilmektedir

7- isteğe bağlı sigortalılar hakkında da önemli düzenlemeler yapılmıştır. 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre 4.10.2000 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olarak tescili yapılanlar ile zorunlu sigortalı iken daha sonra isteğe bağlı sigortalı olanlar, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları ve talep tarihinden itibaren 6 ay içinde pirim ve her türlü borçlarını ödemeleri kaydıyla sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanabilecektir.

8- Askerlik borçlanmasında önceki uygulamaya göre, borçlanma tutarı, talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmekte ve borçlanılan süre, 1 yıl sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeme şartı getirilmiş,1 yıllık bekleme süresi kaldırılmıştır.

 BAĞ-KUR’DAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Bağ-kurdan Emekli olabilmek için 3 koşul ( hizmet süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı ) birlikte öngörülmüştür. Koşullardan birinin eksik olması halinde yaşlılık aylığından yararlanma hakkı doğmayacaktır.

Kadın ise 60, Erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl prim ödeyen sigortalılara KISMİ YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANIR. Bağ-kur Emekli olabilmek için Bağ-Kur 'a yazılı talepte bulunup, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmalıdır.

Hayırlı işler Dileğiyle, Saygılar Sunuyorum...SMMM Mustafa ŞİMŞEK

1 Ağustos 2003 Cuma | 901 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 6.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler