Tarihçe

Tarihçe

Tarihin başlangıcı insanın üretim ilişkilerinin günlük yaşam içerisinde ki paylaşımının tarifiyle başlar. İnsanlık tarihinin gelişimiyle birlikte olgunlaşan üretim-paylaşım mekanizması, insan ilişkilerindeki görev bölümünü zorunlu kılarak yaşamın içerisinde doğal işbölümünün altyapısını oluşturur. 

İşbölümündeki bu ayrışma zaman ve mekan kavramının yetenek yada diğer bir deyişle eğitimsel gelişme sürecidir. Çevre ilişkilerinin etkileniminde yönelmeler içerisine giren insan yaşamını sürdürebilmenin gerekliliği olarak mesleki bir tercih yapmak durumundadır. Tarihten bu yana gelişimin her evresinde üretim araçlarının farklılaşmasıyla mesleki eğitimlerde ihtiyaçlara göre farklılaşmış bazı alanlar körelirken bazı mesleki alanların öne çıktığı izlene gelmiştir. Bugüne dair onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce mesleki faaliyetten bahsedebilmek mümkündür. Tarihten bu yana silinmeden süregelen mesleki faaliyetlerin sayısal yoğunluğu ihtiyaçların karşımlarının makineleşmesiyle alabildiğine azalmıştır. 

Bu mesleki faaliyetlerin ortak özellikleri emek yoğun bir tabana dayanmaları ve istemlerin birebir ilişkiler dahilinde çözümlenebilirliğinin olmalarıdır. Henüz yerine herhangi bir alternatif ikame ettirilemeyen mesleki faaliyetler tarihten günümüze insan yaşamını kolaylaştırıcı etkileriyle yarınlara doğru yürümektedir. 

TARİHTEN GÜNÜMÜZE PAZAR - PAZARCI

Tarihten günümüze pazar-pazarcıTarihsel gelişimin her aşaması insanlar arasında ki bağlılığın, bağımlılığın üretimin paylaşımın yani sosyalleşmenin ivmelendiğini gösterir.

Kabile yaşamından kentsel yerleşimlere doğru yönelişte insanların ihtiyaçlarının farklı alanlardan gelen ürünlerle giderildiği bir dönemin eşiğinde olagelmiştir Pazar-Pazarcılık. 

Yerleşiğe dolaylı yollardan emtia sağlayarak ticari bir faaliyet alanı oluşturulmuş ve giderek kırsal kentsel yaşamın vazgeçilmezi olmuştur. İhtiyaçların çoğalımı, ürün farklılıkları arz ve talebin yoğunlaşmasıyla birlikte yerleşim alanlarında kümelenen insanların ortak sunum yaptığı bir arena olagelen pazarlar yoğun emek sarfiyatıyla ayakta duran meslek odaklarından biridir. 

Çerçilikten başlayıp yerleşik sunumun güçlenmeye başladığı zaman diliminde sabır ve yoğun emekle yoğrulan Pazarcılık mesleği insan hayatını kolaylaştırıcı bir faktör, olmazsa olmazımız olarak benimsediğimiz, kavramsal bütünselliğimizdir. 

Yöresel özellikleri taşıyan ürünlerden başlayıp, genel ihtiyaçların karşılanabildiği, çeşit ve rekabetin alım gücü kapasitesini artırdığı taze ve isteme göre alınabilen objelerden oluşan, yerleşik meslek adamı (esnaf) sıfatıyla güvenilirliği sağlamış Pazar alanları değişmez alışveriş mekanlarıdır. 

Günümüz Türkiyesinde yerinde hizmet veren pazarlarımız-pazarcılarımız hayatı kolaylaştırıcı işlevselliğini eksiksiz yerine getirmekle önemli bir rol üstlenmişlerdir. 

ÜLKEMİZDE PAZARCILARIN MESLEKİ KURUMLAŞMALARI – ÖRGÜTLENMELERİ

Tarihte Pazar - Pazarcı

Ülkemiz tarihinde esnaf ve zanaatkarın ilk örgütlenmelerinin temelini Ahi ocaklarında görürüz. Birleşik alanlarda el yapımı, yöresel, yada farklı yörelerin ürünlerini sergileyen esnaflar ahi ocakları olarak nitelenen bir anlayış çerçevesinde çıraklıktan ustalığa adım atarak gelenekselleşmiş hizmet anlayışının ilk örgütlenmesinin temelini atmışlardır. Temel felsefesi dürüstlük, hizmet ve güvene dayanan birliktelikler giderek kent merkezlerinin alışveriş odağı, çarşısı pazarı olarak varolmuşlardır. Kırdan kente göç olaylarının yoğunlaşması, yerleşim alanlarının merkezden yeni merkezlere doğru hareketlenmesini beraberinde getirmiştir. 

Çoğalan nüfusun istemlerinin karşılanılabilirliği, günlük-haftalık ihtiyaçlarının temini belirli günlere dayalı seyyar (günübirlik) pazarcılık faaliyetinin zeminini oluşturmuştur. Şehir merkezlerine yönelik göç akınının yarattığı kümelenmeler vasıfsız eleman statüsünde olduklarından istihdam sorunlarıyla karşılaşmış, yaşamını sürdürmek durumunda olan bu insanların bir bölümü tarımdan ve tarımsal ürünlerden yana bilgi sahibi olduğundan yerleşik nüfusa yönelik sınırlı ticaret alanı statüsündeki pazarcılığı mesleki faaliyet biçimi olarak seçmişlerdir.

Atalarından, dedelerinden süregelen bir anlayışın yeni yerleşim alanlarında temsilcileri olarak yaşamlarını idame ettirmeye çalışmışlardır. Zamanın gelişimiyle birlikte yasalar içerisinde yerini alan pazarcılık kurumu yasalarla eşgüdümlü çalışma biçimini hayata geçirebilmek için kendi aralarında çeşitli örgütlenme biçimleriyle bütünleşme yoluna gitmişlerdir. 1961 anayasasının ertesinde Demokratik Kurum ve kuruluşların örgütlenme süreci hızlanmış, bu çerçevede 1965 yılı içerisinde ilk pazarcı örgütlenmesi de 17.07.1964 tarihli genelgeye uygun olarak 507 sayılı yasaya istinaden faaliyetlerine başlamıştır.

O dönem İSTANBUL UMUM PAZARCILAR VE SEYYAR ESNAF DERNEĞİ adını alan kurum. 1991 yılında 3741 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle İSTANBUL UMUM PAZARCILAR ESNAFI ODASI olarak adını değiştirerek günümüze kadar işlerliğini devam ettirmiştir. 

ODAMIZIN KURULUŞ AMACI – GÖREVLERİ – HİZMET ALANLARI

Mesut ŞengünAmacı: Mesleki sorunların giderilmesinde birlikteliği sağlayarak kurum ve kuruluşlara karşı hak arayışlarında yasanın verdiği yetkilere dayanarak temsil yeteneğini merkezi temelde bütünleştirmek.

Görevleri: Pazarcı esnafı adına yasal düzenlemeleri genel ve yerelde takip ederek lehinde kararların alınmasına öncülük etmek. 

Hizmet Alanları: İşaret edilen mevzuatların ötesinde Pazar içi faaliyetleri düzenlemek, anlaşmazlıkları gidermek, Pazar yerlerini belirlemek, esnafı nizam içerisinde yerleştirerek düzenli faaliyetini sağlamak, Yerel Yönetimlerle işbirliği içerisinde kaçak faaliyetleri bertaraf etmek, Sosyal hak ve talepler doğrultusunda, mesleki sosyal güvence ortamını sağlamak için yasal üye işlemini hayata geçirmek, Sosyal güvencelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla (Bağ-kur, Vergi Daireleri vs.) yazışarak bilgilendirme işlemini yerine getirmek, Mesleki Faaliyet Belgesi düzenlemek, Yerel Yönetimlerle birlikte Tezgah Kurma Belgesi, Tahta ve İşgaliye ücretlerini belirlemek, Gelişen ve değişen sürece uygun olarak Pazarların yeniden düzenlenebilmesi için önayak olmak, modernizasyonu sağlamak, yerel yönetimleri ikna ederek alanlar oluşturmak. 

23 Haziran 2016 Perşembe | 6131 Görüntülenme

ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO

En Çok Okunanlar