Pazar Pazarcı Pazarcılık ve Esnaflığın Çıkış Noktası

Pazar Pazarcı Pazarcılık ve Esnaflığın Çıkış Noktası
Ahilik

Ortaçağ’da Anadolu’da kentlerde kurulan Türk Esnaf , Loncası.

Lonca

Aynı meslekten kimselerin özellikle ortaçağ’da oluşturdukları ESNAF DERNEĞİ. Anadolu Selçukluları ve Anadolu beylikleri zamanında Fütüvvet ve Ahilik adıyla anılan bu dernekler 15.yüzyıldan itibaren AvrupalIlardan LONCA adını alarak tamamen ticari bir nitelik kazandılar. Fütüvvet ve Ahi derneklerinin tasavvufa dayanan dinsel bir yönüde vardı ve bu yön oldukça ağır basardı.

Her Lonca’nın (Dokumacı, derici, bakırcı, saraç, marangoz vb.) her kentte bir örgütü, başkanı ve üyeleri vardı. Loncalarda dükkan açmak çırak, kalfa, usta olarak belli kurallara bağlanmıştı. Ayrıca yapılan malların kalitesi’de Loncalarca denetlenirdi. Lonca üyeleri arasında tam bir dayanışma vardı. Türk lonca kuruluşları 19.ncu ■ yüzyılda Avrupa sanayisinin etkisi sonucunda önemini yitirdi ve 1913 yılında resmen kapatıldı.

Pazar

Satıcıların belirli günlerde yiyecek maddelerini ve kimi malları (giysi,kap,kacak vb.) satmak için bir araya geldikleri kamuya ait alan.

Pazarcı

Belli günlerde, belli yerlerde kurulan pazarlarda mal satan kimse.

Pazarcılık ( Ticaret )

Gerek büyük kentlerin çeşitli semtlerinde, gerekse küçük yerleşim merkezlerinde, genellikle haftanın belirli bir gününde kurulan pazarlarda, besin maddeleri ve bazı dayanıksız tüketim maddeleri satılır. Pazarlar için bir yer (pazaryeri) tahsis etmek ve buralarda satılan malların nitelik ve fiat bakımından denetimini yapmak belediyelerin görevidir.

Bu satış yerlerinde yakın yörelerden gelen küçük üreticiler kendi ürettikleri malları, pazarcılığı meslek edinen kişiler de toptancı halinden aldıkları malları satarlar. Satıcıların karlarının çok az olması nedeni ile satılan malların fiatlarıda düşük olmakta, bu da geniş bir tüketici kitlesi için pazarları oldukça çekici kılmaktadır.

Yazarın Notu

(Ama maalesef bu çekicilik son yıllarda esnafın aleyhine dönmüştür. Belediyelerin tezgah - işgaliye - ruhsat ücretlerini haksız bir şekilde % 200- 500 arası arttırması, çevre ve temizlik vergisini de aynı şekilde oranlaması ile pazarcılık eski günlerini aramaya başlamıştır.

Özetlersek

İstanbulda parekende ticaret yapılan en önemli yerlerin başında semt pazarları gelir. Pazarlar çok sayıda girişimcinin oluşturduğu bir tür “Üstü Açık Büyük Mağazalar” zinciridir. Günümüzde gelişen teknolojinin de etkisiyle “Plastik para” dediğimiz kredi kartları ile de pazarlarda alış­veriş yapma imkanı doğmuştur.

 “Çarşamba Pazarı” nın tarihimize, edebiyatımıza giren manasıyla sözlerimizi bağlayalım. İstanbul’un en eski pazarı Fatih Çarşamba pazarıdır. İstanbul Fatih ilçesinin bir semti olan Çarşamba semtinde kurulan bu Pazar 3 cadde ve 25 sokakta kurulmasıyla İstanbul ve Türkiye’nin en eski ve en büyük pazarıdır.

Geçmiş dönemde Karadenizin şirin ilçesi Çarşamba ilçesinden göçenlerin buraya yerleşmesiyle Çarşamba adını alan semt, pazarlada bütünleşerek tarih ve edebiyatta yerini almıştır. Aşırı kalabalık olması ve envai çeşit malın bulunması da edebiyatımıza “Çarşamba pazarına dönmek” deyimini kazandırmıştır.

Bir dahaki sayıda TARİHTEN SAYFALARDA buluşmak üzere hoşçakalın.

 

KAYNAKLAR

•Büyük Larousse 18.nci cilt sayfa 9238
•Grand Master l.nci cilt sayfa 23
•Grand Master 3.ncü cilt sayfa 781
•Yurt Ansiklopedisi 6.nei cilt sayfa 4128

İlgili Fotoğraflar

1 Aralık 2002 Pazar | 2335 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 2.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler