Hal Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclisten Geçti.

Hal Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclisten Geçti.

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclisten geçti.

- Yeni kanunda; Semt pazarı kurulacak alanların temininde güçlükler yaşandığının anlaşılması nedeniyle, semt pazarlarının imar planında belirlenmiş alanların yanı sıra asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda da kurulabilmesi ve bu yerlerin belediyelerce ya da belediyelerin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerince ilgili Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde işletilmesine imkan verilecek.

- Kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin tahsis yönteminin yanı sıra belirli süreli ayni hak tesisi yöntemi kullanılarak kiralama yoluyla da işletilebilmesine ve buralardaki satış yerlerinin kullandırılmasına ilişkin usul ve esasların ilgili Bakanlıkça belirlenmesi, ayrıca toptancı hallerindeki işyerlerinin devri için tanınan imkanın pazar yerlerindeki satış yerleri için de sağlanabilmesi amacıyla bu satış yerlerinin ilgili Bakanlıkça belirlenen sebepler dahilinde devrinin yapılabilmesi mümkün olacak

İlgili Videolar

22 Temmuz 2013 Pazartesi | 1316 Görüntülenme

İlgili Kategori: Haberler

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler