Hukukçu Gözüyle

Sevgili pazarcı esnafımız,

Pazarcı'nın bu sayısı ile birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Pazarcının Hukuki Sorunları Sayfası. Bu sayımızda pazarcı esnafımızın her gün mesleğini icra ederken karşı karşıya kaldığı hukuki sorunlar başta olmak üzere, Belediyelerle yaşadığımız hukuki anlaşmazlıklar ve yine sizden gelecek soruların cevapları yer alacak.

İlk yazımızda öncelikle Esnaf Odaları ile Pazarcı Dernekleri arasındaki hukuki farkı işleyerek başlamayı uygun gördük. Bizim kurumumuz, İstanbul Umum Pazarcılar Esnafı Odasının da içinde bulunduğu Esnaf Odaları 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar yasasına göre kurulmuş, kendilerine bağlı olan esnaf grubunun resmi ve mesleki işlerinde bağlı bulunduğu kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar, çalışma bölgesi içindeki ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.

Yine esnafın tanımı da 507 sayılı yasanın 2. Maddesinde yapılmıştır. İster gezici olsun, ister bir dükkan veya bir sokağın belli yerinde sabit bulunsunlar, ticareti, sermayesi ile birlikte vücut çalışmasına dayanan ve geliri o yer teamüllerine göre tacir niteliğini kazanmasını gerektirmeyecek miktarla sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odalarına kayıtları gerekmeyen aynı niteliğe sahip olmakla beraber, ayrıca çalıştığı sanat ve meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve ihtisasını değerlendiren, hizmet ve meslek ve sanat sahipleri ile bunların yanında çalışanlar esnaftır ve esnaf kabul edilen kişilerin öncelikle Esnaf ve Sanatkarlar Siciline ve ilgili Odaya kayıt olmaları zorunludur.

Oysa 2908 sayılı yasaya göre kurulan ve faaliyet gösteren dernekler tüzüklerinde gösterilen amacı gerçekleştirmek için kurulan, ihtiyari kuruluşlardır. Yani belli bir meslek erbabının dernek kurma zorunluluğu olmadığı gibi, kurulmuş derneklere üye olma zorunluluğu da yoktur. Yine derneklerin kendiliğinden kamu kurumu statüleri de yoktur. Resmi kuruluşlarla ilgili işlemlerde (örneğin; Esnaf ve Sanatkârlar Sicili, Bağ- kur, Belediyeler, Vergi Daireleri v.s.) derneklerin yasal bir temsil yetkileri, evrak ve belge verme hakları da bulunmamaktadır. Bu nedenlerle Odaya üyelik zorunlu, derneklere üyelik isteğe bağlıdır. Öncelikle bu konunun pazarcı esnafımız tarafından doğru anlaşılması gerekmektedir. Çünkü İstanbul'da pekçok pazarcı dernekleri kurulmuş ve faal haldedir. Bu derneklere üye olmuş olan pazarcı esnafımız, Odaya üye olma gereği duymamakta, ben felanca derneğe üyeyim, bir de Odaya üye olmama gerek yok diye düşünmekte ya da bu derneklere üyelikle Bağ-kurlu esnaf olabilecekleri yanılgısına kapılmaktadır. Bazen bu derneklerden aldıkları yazılarla resmi işlemlerini yapmaya kalkışmakta bu durumda yasal davranmamaları nedeni ile sorunlarla karşı karşıya gelmektedir.

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız üzere pazarcı esnafımızın Pazarcılar Esnafı Odalarına kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Yine esnaf Odalarının gelirleri de 507 sayılı yasanın 36. maddesinde sayılmıştır. Bunların başında kayıt ve yıllık aidat ücretleri gelir ki bu ücretlerde Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından belirlenip Odalarca alınmaktadır. Bu aidatların ve kayıt ücretlerinin ödenmesi zorunludur. Süresi içinde ödenmeyen kayıt ücretleri ve aidatlar için Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. Yine Esnafımızın bu konuda mağdur olmamaları için aidatlarını süresinde ödemelerini aksi halde aidat alacaklarına kamu alacaklarına uygulanan gercikme cezalarının da uygulandığını burada duyurmak isteriz.

Pazarcı Esnaf Odaları yalnızca resmi işlemlerin takip edildiği, aidat alınan kurumlar değildir. Esnaf Odaları esnafın mesleki konularda karşılaştıkları sorunları esnafın vekili sıfatıyla takip eden, esnafın her sorununda arkasında olan dayanışma kurumlandır. Daha önce de örneklerini yaşadığımız özellikle Belediyelerle ilgili sorunlarında Esnaf Odamız Pazarcı Esnafının arkasında olmuş ve olacaktır. Halihazırda Belediyelerin esnafımızdan her yıl aldığı Tezgah Kurma Belgesi Ücretlerinin makul rakamlara indirilmesi, alınmaya başlanan yeni Çöp Vergisi ile ilgili yasal müracatın yapılması sıcak gündemimizde olan konulardır ve yeni açılan Oda Merkezimizde sosyal faaliyetler düzenlemek, örneğin pazarcı çocuklarına ücretsiz kurs açmak, hastahanelerle anlaşarak esnafın sağlık hizmetlerinden daha ucuza yararlanmasını sağlamak yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu ilk yazımızdan sonra ki yazılarımızda sizden gelecek öneriler doğrultusunda her ay bir ana konu seçerek esnafımızı bilgilendirecek, hukuki konulardaki özel sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. Sorularınız ve sorunlarınız için Odamızı arayabilir ya da mektup ve e-mail gönderebilirsiniz.

Hepinize bol kazançlı, sağlıklı, savaşsız, aydınlık günler dilerim.

Av. Nermin DOĞRUÖZ

1 Ocak 2003 Çarşamba | 1030 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 3.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler