İşporta Mücadelesi

İşporta Mücadelesi

İşporta Mücadelesinde Belediyeler, Zabıta Yetersizliği Nedeniyle, Pazar Ortalarını Kaldırmakta Zorlanıyorlar...

Kayıtdışı ekonomiyi, kayıt içersine almak için çeşitli formülasyonlar üzerinde duran, devletimizin ilgili birimleri, pazarcı esnafını hem geriye dönük, hem de Gerçek Usulde vergilendirirken, asıl kayıt dışı olan ve haksız kazanç yolunun ilk basamağı işporta ile ilgili bir düzenlemeye ya da yapılandırmaya gitmeyi düşünmüyorlar mı?

Gecenin üçünde malını halden alırken, rüsum ve rehin parasıyla başlayan pazarcı esnafının vergilendirme serüveni, kaç tezgah açtığına ya da kaç para sermayesi olduğuna bakmaksızın fiş kesme zorunluluğu, defter tutma mecburiyetine doğru giderken, işportacının işgaliye, rüsum, belge...yani hiç bir şeye tabi olmadan pazarların ortalarında gelişi güzel ticaret yapmasına, ilgili İlçe Belediye Zabıta görevlileriyle müdahale etmek yeterli midir acaba?...

Yeterlilik konusu da tartışmaya açık İstanbul Pazarcılar Oda Başkanı, Mesut Şengün’ün konu ile ilgili konuştuğu Bakırköy ve Bahçelievler Zabıta Müdürlüğü; İlçelerinin özelinde haftada en az 10-15 Pazar açıldığından ve işporta olayının ekonomik şartlarında getirdiği dayatmayla günbegün çoğaldığından bahsediyorlardı. Devlet vergi kavıp- kaçağını en aza indirgemede kararlı. Bu kararlılığı Belediye Zabıta kadrolarının yetersizliğine çözüm bularak, özellikle Pazar gerçeğinde, yeterli nitelikli yeni kadrolar ihdas ederek, çözüme ulaşma da bir başlangıç sağlayacaktır. Kısaca Zabıta kadroları açılmalı, bire bir her ilçe Belediyesinin bu anlamda ki kadro talepleri, devletin geliri adına çok ciddi bir biçimde değerlendirilmelidir. İşportayla (kayıtdışı ekonomi ile) mücadele de pazarcı esnafına da görev düşmektedir. Kadrosuzluk nedeniyle sınırlı elemanlarla görev yapan Belediye ve oda görevlilerine yardımcı olmalılar. Eski bir sözün de dediği gibi; "Herkes kendi kapısının önünü süpürürse, mahalle temizlenir". Yani esnaf önüne işporta açtırmazsa, sorun kısmen de olsa hallolur.

 

 

1 Kasım 2003 Cumartesi | 676 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 7.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler