İstanbul Pazarları Konsey 1. Olağan Toplantısı

İstanbul Pazarları Konsey 1. Olağan Toplantısı

İstanbul Pazarları Konsey 1. Olağan Toplantısı 16.10.2003 Perşembe Günü İstanbul Umum Pazarcılar Esnafı Odası Konferans Salonunda Yapıldı.

İstanbul’da ki tüm pazarcı esnafı odalarını, konuya duyarlı eski oda yöneticilerini ve pazarcı esnaflarını bir araya getiren toplantı, İstanbul Umum Pazarcılar Esnafı Odasının önderliğinde gerçekleşti. Oda Başkanı Mesut ŞENGÜN’ün Başkanlığın da 16.10.2003 perşembe günü saat 14.00’tc odanın konferans salonunda gerçekleşen toplantı ŞENGUN’ün açış konuşmasıyla başladı. Katılan Oda başkanlarını, yöneticileri ve esnafları selamlayan Şengün, toplantıya geçmeden önce, esnafın ekmek mücadelesini dünden bu güne taşıyan, bugün aramızda olmayan, ekmeğimiz pazarlarımızdır diyenlerin anısına herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti, saygı duruşu bitiminde İstiklal Marşımız hep birlikte okunarak toplantı gündemine geçildi.İlk sözü alan ve toplantıyı idare eden İstanbul Umum Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Mesut ŞENGÜN; İstanbul pazarlarında pazarcılık yapmanın koşullarının ağırlaştığından bahisle, 2004 yılında İstanbul’da ki pazarların açık alanlara taşınmasıyla ilgili İstanbul Valiliği kararının, önümüzde ki dönemin 1. gündem maddesi olduğunu söyledi. Oda başkanı İstanbul Valiliği nezaretinde oluşturulan "İstanbul Konseyin'de diğer kurumlarla, en başta Tüketici Dernekleriyle işbirliği yaparak, pazarların rehabilitasyonu ve sağlıklı geçiş-AB’ye uyum konusunda düzenli çalışmalar yaptıklarını, bu anlamda "İstanbul Pazarları Konseyi 1. Olağan Toplantısının Vilayette ki "İstanbul Konseyi" toplantılarına ışık tutacağını söyledi. Anakent Tarife Komisyonun da belirlenen pazarcıların yıllık Tezgah Kurma Belgesi vs. harç bedellerinin tüm ilçe belediyelerini bağlaması gerekirken, her ilçe belediyesinin farklı uygulaması nedeniyle pazarcının canından bezdirildiğini söyledi. Tarife Komisyonuna çağrılan pazarcı temsilcilerinin söz ve karar yetkisine sahip olmadığını söyleyen Şengün, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar kanununun ilgili maddelerinde, Esnaf temsilcilerinin komisyonlarda bulunması, mesleki kararlar alınırken odalara danışılması, kişilerin mesleki uygunluğunun odalarca belirlenmesi gerektiği açıkça belirtildiği halde, belediyelerce esnafın bu yasası ciddiye alınmamakta, bağlayıcı bir kıstas olarak algılanmamaktadır dedi.

Konuşmasının ikinci bölümünde Süper-hiper marketlerin pazarlarla ilgili haksız rekabetinde gelinen noktayı özetleyen Başkan Şengün büyük sermaye gruplarının halkın bire bir ihtiyaçlarına cevap veren onların talepleriyle örtüşen semt bakkallarından sonra semt pazarlarının da ipini çekmek için her yolu denediklerini söyledi. Ucuzlukta ve tazelikte (günlük satış) pazarcılarla başa çıkamayan Süper-Hiper market sahip ve destekleyicilerinin, yalan haber yayarak (pazarlan, pazarcıyı karalama kampanyasıyla) medyayı ve medya vasıtasıyla da iktidarı etkileme çalışmalarının hız kazanmasına da dikkat çekti. İstanbul Esnafının kalitesini kullanarak apayrı bir örgütlenmeyle kişi ya da kooparatif adı altında açılan özel sektör pazarlarının esnafın ekmeğine kan doğramaktan başka birşey olmadığını belirten Şengün, önümüzdeki dönemin ilk maddesine atfen İstanbul Valiliğinin pazarların açık alanlara taşınması kararını hatırlatarak herkesin aklını başına almasını istedi.

Şengün konuşmasının son bölümünde Türkiye Sebze-Meyva ve Pazarcılar Federasyonu'nun kurulduğunu, Federasyon Başkanının bu toplantımıza katılmayı çok istediğini ama Federasyonla ilgili acil bir program değişikliği olunca katılamadığını söyledi.

Daha sonra söz alan Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Başkanı Mürşit Aydın, pazarcı esnafının son dönemlerde yoğun bir biçimde tezgah açmayışlarını ya da tezgahlarına gitmeyişlerini eleştirerek, tek yasal dayanağımız tezgahlarımızdır, mesleğimize sahip çıkmaz ve birlik olmazsak akıbetimiz hiç iyi olmayacaktır dedi.

Türkiye Sebze-Meyva ve Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kartal Pazarcılar Odası Başkanı Mete Poyraz’da konuşmasına, Federasyon Başkanının mazeretini bildirerek ve selamlarını söyleyerek başladı. Federasyonun yeni kurulduğunu anımsatan Poyraz, buna rağmen ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yeniden yapılandırılan Yerel Yönetimler Yasasının içersinde pazarcılık mesleği ile ilgili olumlu yaptırımlar koydurmaya çalıştıklarını anlatan Poyraz, örneğin Belediyelerin görev devri ve hakem olma pozisyonunda gerektiğinde işlevin ilgili odaca yürütüleceğini bundan böyle de ilgili odadan Mesleki Faaliyet belgesi getirmeyen hiç bir esnafa Tezgah Kurma Belgesi verilmeyeceğini anlattı. Esnafın aidat ödeme konusunda hatalı davrandığını kaydeden Poyraz, kurumların aidatlarla ayakta durduğunu, esnaf adına yapılan çalışmaların başka türlü finanse edilemeyeceğini, dolayısıyla pazarcı esnaflarının kurumlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bu arada esnafa söz verildi. Abdullah Uyanıker, Aziz Türkan ve Murtaza Bahadır sırayla söz alarak; özel sektör pazarlarının giderek çoğalmasının gerçek esnafa ve pazarın geleceğine zarar verdiğini, bu konuda çok ciddi çalışma yapılması gerektiğini anlattılar. Murtaza Bahadır vergi-işgaliye ve özel sektör pazarlarıyla ilgili bildiri dağıtılması gerektiğini söyledi. Aziz Türkan’da geleneklerimize sahip çıkalım diyerek, müşterilere daha iyi davranılması gerektiğini söyledi. Pazarcı esnafının Basit Usulde Vergilendirilmesi gerektiği, Gerçek Usulde pazarcıyı vergilendirmenin haksızlık olacağını söyleyen, 2001 yılından bu yana bu işin savaşımını veren Mali Müşavir Hacı Ürek söz alarak, 1995 yılında bir Bakanlar Kurulu kararıyla, bir etkileşim sonucu, pazarcı esnafının halkla içice olması, pazarcı esnafının vergi düzeni işleyişi göze battı ve pazarcı esnafı da gerçek usulde vergiye tabi tutuldu (kayıtdışı ekonomiye yol açıyorlar diye) daha sonra 1999 yılında 4366 sayılı kanunla Basit Usulde Vergilendirme çıktı ama 1995 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararına giren pazarcının bu durumu bir türlü düzeltilemedi. Ankara’da mesleki birliğimiz ya da Konfederasyon nezdinde uygulanacak siyasi bir baskı ile çözülebilecek bu karar maalesef 2 yıldır beklemede. Minübüsçülerin, taksicilerin, kısaca pazarcı esnafından daha rahat esnafların Basit Usulde Vergilendiriliyor olması, pazarcı esnafına büyük haksızlık. Her pazarcı haftanın yedi günü tezgah açmıyor, haftada bir gün ve bir tezgahta limon, maydanoz satan esnafla, diğerlerini karşılaştırmak tabi ki abesle iştigal, şimdi şu dönemde Sn, Mesut Başkan’ın, İstanbul defterdarı Kadir Boy’a hazırladığımız raporu vermesi artı Maliye Bakanlığı bürokratlarının, bizim görüşümüze yakın durmaları sıcağı, sıcağına yapılacak temaslar bu olayı çözer dedi.

Hacı Ürek’in bu tespitlerine katılan oturum başkanı Mesut Şengün’de en kısa zamanda İstanbul Oda Başkanları Mali Müşavir Hacı Ürek’le ve Pazarcılar Federasyonu öncülüğünde "Basit Usul" konusunun Ankara da kesin bir çözüme kavuşturulması için çalışmalara başlanacağını söyleyerek, üç oda başkanının ortak imzasını taşıyan "İstanbul Pazarları Konseyi 1.Olağan Toplantısı Sonuç Bildirgesini," okuyarak toplantıya son verdi.


İSTANBUL PAZARLARI KONSEYİ I. OLAĞAN TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Avrupa Birliğine doğru hızlı adımlarla yürüdüğümüz bu süreçte uyum yasalarından kaynaklanan bir dizi yapısal değişikliğin eşiğindeyiz. Sektörel bazda tepeden tırnağa yapılanmamızın gözden geçirilerek sağlıklı ve kalıeı girişimlerde bulunmamız kaçınılmazımızda. Biz kitle temsilcisi kurumların öngörüleri doğrultusunda geliştirici önlemler alınmalı, uyumda akışkanlığın sağlanabilmesi için ivedi çözümler üretilmelidir.

Pazarlarımızın ve pazarcının sorunlarını yarınlara bırakmadan derhal masaya yatırmalı, mesleki faaliyetlerimizin geleceğinin sağlam bir temele oturtulmasının çalışmaları bu günden tezi yok hayata geçirilmelidir.

Geleceğin örgüsü birliktelikle motiflendirilebilir. Gücümüzün bütünleştirilmesi ekmek kavgamızın başarıya ulaşabilmesinin yegane itici unsurudur.

Esnafımızdan aldığımız güçle, idari birimlerle irtibatlarımızı yoğunlaştırarak uyum yasalarının oluşması aşamasında söz sahibi olmamız zorunluluktur. Bize rağmen bizim hakkımızda karar çıkarılmasının önünde set oluşturmak ve aleyhimizdeki olumsuzlukları pozitif kararlar haline getirmek birinci görevimizdir.

Bütün bunların ışığında :

1- Yerel yönetimler yasası çıkarılmadan temsil hakkımız kazanılmalıdır.

2- A.B. uyum yasaları çerçevesinde sokak aralarındaki pazarların 2004 Aralık avına kadar uygun alanlara taşınması gündeme gelmiştir. Bu çalışmada eş güdümlü olarak ilgili esnaf - oda yönetimi - yerel yönetimlerin işbirliğivlc sonuca götürülmelidir.

3- Pazarcı esnafının belini büken gerçek usulde kayıt sistemi yerine basit usulde vergilendirilmesi sağlanmalı, bunun kademeleride çıktıkları pazara göre ayarlanmalıdır.

4- Tezgah kurma belgelerinde yerel yönetimlerin uyguladığı keyfiyete son verilmeli, Odalardan faaliyet belgesi istenmesi zorunluluk haline getirilmelidir.

5- Anakent tarife komisyon kararları tüm bağlı Belediyelerce uygulanmalı, bağlayıcı olmalı, keyfiyete son verilmelidir. Anakent tarife komisyonunda esnaf temsilcisinin misyonu güçlendirilmeli, belirleyici konuma getirilmelidir.

6- YereI yönetimlerin yetkisi dahilinde olmamasına rağmen çeşitli giderler ve çöp vergisi adı altında topladığı yasa dışı gelirlerin önüne geçilmelidir.

7- Yerel yönetimler yasa taslağının içerisinde ilgili esnaf odalarının temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınması zorunluluk haline getirilmelidir.

8- Keyfi Pazar taşınmaları yada kaldırılması işlemine son verilmeli zorunluluktan kaynaklanan Pazar taşımalarında esnaf - oda temsilcisi ve belediyeden oluşacak komisyon görevlendirilmelidir.

9- Süpermarketler ve hipermarketler adı altında faaliyet gösteren kuruluşların en kısa zaman dilimi içerisinde şehir dışına çıkarılması projesi bir an önce hayata geçirilmeli, sahte promosyonların, fiyat indirimlerinin kontrolü sağlanmalıdır.

10- Şahısların yada sorumluluk sahibi olmayanların İstanbul içi veya İstanbul dışında özel Pazar açma girişimlerinin önüne geçilmeli, yasal konularda tek yetkili olan Meslek Odalarının yetki ve sorumluluk alanına giren Pazar yeri tahsisi, ilgili yerdeki Belediye ve Odalarca yürütülmelidir.

Saygınlığımız mücadelemizle büyüyecektir.


Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından Odamız bahçesinde hazırlanan ikram sofrasında, konuklara döner-salata ve meyva suyundan oluşan menu ikram edildi.

 

İlgili Fotoğraflar

1 Kasım 2003 Cumartesi | 1137 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 7.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler