Grip Aşısı Oldunuz mu?

Grip aşısı oldunuz mu?

Grip; sonbahar sonu ve kış aylarında salgınlar yaparak toplum sağlığını olumsuz etkileyen, hatta bazı durumlarda öldürücü bile olabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Ve gripten korunmanın tek yoluda aşı olmaktır...

Grip başta înfluenza adı ver­ilen virüs olmak üzere bir çok değişik virüs tarafından oluşturulan, son­bahar sonu ve kış aylarında daha sık salgınlar yaparak toplum sağlığını etkileyen en yaygın bulaşıcı hastalıktır.

Nezle, diğer ismiyle soğuk algınlığı ise, nezle virüslerinin yaptığı, sürekli burun akıntısı, hapşırma, öksürme, gözlerde, boğazda yanma hissiyle seyre­den, genellikle ateşsiz bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Hastalık 3-7 günde kendiliğinden düzelmekte, genel­likle hastalık ayakta geçirilmektedir. Halbuki grip, hastayı yatağa düşürecek şiddette şikayetlerle seyreder. Bu şikayetler, 40 C'ye varan yüksek ateş, genel vücut kırgınlığı, şiddetli bel, eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı ve aşırı halsizliktir. Hastalığın bu özellikleri nedeniyle halk arasında grip, paçavra hastalığı olarak da tanımlanır.

Grip de nezle gibi, hasta kişilerin bulunduğu ortamlarda, hapşırma ve öksürme yoluyla, ve virüs bulaşmış ellerle temas (örneğin tokalaşma) sonrasında kolaylıkla bulaşır.

Gribin Belirtileri ve Tedavisi

- Şiddetli kas ve eklem ağrıları

- Halsizlik

- Yüksek ateş

- Titreme

- Kuru öksürük ve

- Baş ağrısıdır.

Grip hastalığının tedavisinde yatak istirahati ve ortaya çıkan şikayetleri azaltmaya yönelik destek­leyici tedaviler yanında doktor gerek görürse ortaya çıkabilecek muhtemel komplikasyonlara yönelik tedaviler ver­ilir. Grip ve benzeri hastalıklarda antibiyotiklerin hiçbir faydası yoktur. Tersine çok ciddi sakıncaları olabilir. Hiç bir antibiyotik doktora danışmadan alınmamalıdır.

Grip Başka Hastalıklara Neden Olabilir mi?

Sağlıklı insanlarda grip, 1 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşir. Ancak bazı kişilerde, örneğin vücut direnci zayıf olanlar, kronik hastalığı (kalp- akciğer hastalığı) olanlar, yaşlılar, şeker hastaları, vb. durumlarda pnömoni (zatürre), ıncnengoensefalit (beyin ilti­habı). miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi ciddi ve ağır seyredip ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara neden olabilir.

Korunma: GRİP AŞISI

 Bazı durumlarda "öldürücü" bile ola­bilen gripten korunmanın tek yolu aşı olmaktır. Aşının yararlı olması için salgın başlamadan önce yapılması gerekir. 65 yaş üstündekilere, ilk 3 ayından sonra hamilelere ve çocuklara grip aşısı önerilmektedir. Aşı yapılması gereken yüksek risk grubu şunlardır;

- 65 yaş ve üstündeki kişiler

- Kronik hastalığı olan kişiler( kronik kalp, akciğer- astımlılar-, karaciğer, böbrek hastalığı, şeker hastalığı ve diğer endokrin hastalığı olanlar.

- Kronik hastalık dışında bağışıklık sis­temi zayıflamış olan kişiler ( kanserli- lösemili kişiler, bağışıklık sistemi hastalığı olanlar, organ ve kemik iliği nakli yapılan kişiler)

- Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuklar ve gençler

- Ayrıca risk grubundaki kişilere grip bulaştırabilecek sağlıklı kişilerinde (has­tanelerde yoğun bakım, yenidoğan, nakil ve bağışıklığı zayıf hastaların bakıldığı bölümlerde çalışan doktor, hemşire, hastabakıcılar, kreş ve huzure­vi çalışanları, birlikte yaşayan aile bireyleri) aşılanması önerilmektedir.   - Hamile kadınlarında gripten korun­mak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Hamilelik sırasında bulaşan grip anne adayında ve bebekte çeşitli komplikasyonlara neden olmak­tadır. Bu nedenle hamileliğin ilk 3 ayından sonra anne adayının sağlık risk­lerine göre, 6 ayından itibaren de bütün bebeklere grip aşısı yapılması uygundur.

Aşı. bir önceki senede en sık karşılaşılan virüs tipine karşı, Dünya Sağlık Örgtitü'nün önerileri doğrul­tusunda hazırlanmaktadır. Her yıl Ekim- Kasım aylarında tek doz şeklinde yapılmalıdır. Aşı ile koruyuculuk sağlıklı kişilerde %80'lere varmaktadır; yaş ilerledikçe koruyuculuk %50-60'lara inmekle birlikte hastalığın hafif geçir­ilmesi sağlanmaktadır.

Grip aşısının hekime danışılarak yapılması gerekir. Aşı olurken dikkat edilecek en önemli konu her sene grip aşısının içeriği değiştiği için o sene üretilmiş olan aşının kullanılma zorun­luluğudur. Bu şekilde yapılan aşı kişiyi I yıl kadar gripten korur.

Dr. Ş. Kamil BASMACIOĞLU Dahiliye Uzmanı

 

 

 

1 Ağustos 2003 Cuma | 709 Görüntülenme

İlgili Kategori: Pazarcı 6.Sayı

Facebook
PAZARLAR
ÜYELİK İŞLEMLERİ
YILLIK AİDATLAR
İSO
Etiketler
Twitter

Benzer İçerikler

Tüketicinin Korunması İle İlgili Çıkartılan Yeni Kanun, Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi
Tüketicinin Korunması İle İlgili Çıkartılan Yeni Kanun, Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

Tüketicinin Korunması İle İlgili Çıkartılan Yeni Kanun, Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi Üretilen malın tüketim aşamasına gelinceye kadar, hijyen, rekabet kurallarına açık ve sağlıkla tüketilmesi açısından, pazarcı esnafımızın da nihayetinde bir tüketici olduğunu unutmamaları tavsiyesiyle...yasayla belirtilen kurallara uyduklarını zaten on yıllardır ürdürdükleri gelenekleri devam ettirdiklerini bilerek, kamuoyuna deklare ettiğimiz temel kuralları bir kez daha hatırlatıyoruz.-Sokaklarda tezgah ve tente açarken halkın rahatsız edilmemesine azami ölçüde önem veriniz.-Malınızı boşalttıktan sonra araçlarınızı uygun yerlere park ediniz.-Fiyat etiketlerinizi görünebilir şekilde koyunuz.-Müşteri velinimettir" geleneksel konukseverliğimizi, iyi niyetli davranışlarınızı sergilemekten vazgeçmeyiniz.-Tezgahlarınızı acil durumlarda kaldırılacak şekilde düzenleyiniz, (yangın-deprem-hastalık v.s.) -"Müşteri her zaman haklıdır” dan hareketle, sattığınız malın değiştirilmesinde veya para iadesi talebinde bulunulduğunda, bu talepleri yerine getiriniz. -Çöplerinizi, tezgah toplandıktan sonra çöp poşetlerine koyunuz.Oda ve Odalar olarak esnaflarımıza;Ucuz-kaliteli ve günlük sebze-meyva satmalarını, Halkımızın şikayetlerini dikkate almalarını, Hijyen koşullarına büyük ölçüde dikkat etmelerini, Eksik tartan, bozuk mal veren, müşteriye iyi davranmayan arkadaşlarımızı uyarmalarını-uyarıyı dikkate almayan esnafları, odamıza bildirmelerini söylüyoruz.Müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın da bilinciyle;Her ne kadar satıcı durumdaysakta nihayetinde bizim de bir tüketici olduğumuzu, Kötü ve hileli ya da bozuk malı bir kez satabilceğimizi, bize geri dönüşünün ticaret hayatımızı dahi bitirebileceğini, Ucuz ve hijyenik malları güleryüzle satışımızla, kazancımızın (maddi-manevi) artacağını unutmayalım.Satıcılığımızın yanında tüketici konumumuzu da güçlendirme ve bilinçli birer tüketici olmanın, müşterilerimizi daha iyi anlamanın yegane yolu olduğunu her zaman hatırlayalım, hatta hayata geçirelim.Bu çerçeve etrafında halkımızdan da, görüş, öneri ve şikayetlerini Osmaniye Mahallesi Yeniyol Caddesi C.tesi pazarı girişi Bakırköy - İstanbul adresimize ve (0212) 466 27 89 nolu faxımıza yazılı olarak, (0212) 570 80 73 - 466 27 91 nolu telefonlarımıza sözlü olarak, yer-gün ve mümkünse satın alınan mal ve satıcının ismi ile beraber bildirmelerini rica ediyoruz.

Devamı